Cronfa Ddata Eiddo


Chwiliwch drwy Gronfa Ddata Eiddo newydd Busnes Cymru ar gyfer tir ac eiddo masnachol sydd ar werth ac ar rent ar hyd a lled Cymru. Mae modd chwilio yn ôl maint, math a deiliadaeth yr eiddo.

Caiff y manylion sydd ar y wefan hon eu llunio gyda gwybodaeth sydd wedi’i rhoi gan berchnogion eiddo, asiantau masnachol a'r sector cyhoeddus ledled Cymru. Gallwch chwilio am bob math o dir ac eiddo masnachol yng Nghymru. Mae hyn yn cynnwys:

• adeiladau swyddfa

• eiddo diwydiannol/warysau

• tir masnachol sydd ar gael i’w ddatblygu

• eiddo mewn Ardaloedd Menter

Mae Cronfa Ddata Eiddo Busnes Cymru yn cynnwys gwybodaeth sydd wedi’i rhoi gan gyfranwyr sector preifat/trydydd parti. Mae gwybodaeth farchnata, gan gynnwys llyfrynnau ar Gronfa Ddata Eiddo Busnes Cymru, ar gael yn yr iaith sy’n cael ei darparu i ni. Felly, bydd y canlyniadau chwilio’n adlewyrchu hyn.

Sut mae cynnwys eich eiddo neu'ch safleoedd

Os hoffech chi gynnwys manylion am eich eiddo neu'ch safle ar Gronfa Ddata Eiddo Busnes Cymru, cysylltwch â darparwr gwasanaeth Busnes Cymru, Alcium Software ar 0114 349 1294, neu drwy e-bost: walescommercialproperty@alciumsoftware.com


   Eiddo Arbennig

   Plot C4
   Parc Bryn Cegin
   Llandegai
   Bangor
   Gwynedd
   To Buy
   Total Size 3.24 Acres (1.31 Hectares)
   Unit 16
   Llys Y Fedwen
   Parc Menai Business Park
   Bangor
   Gwynedd
   To Let
   Total Size 4,149 Sq Ft (385.44 Sq M)
   Plot C4, Parc Bryn Cegin, Llandegai, Bangor, Gwynedd
   TO BUY
   Total Size 3.24 Acres (1.31 Hectares)
   Unit 16, Llys Y Fedwen, Parc Menai Business Park, Bangor, Gwynedd
   TO LET
   Total Size 4,149 Sq Ft (385.44 Sq M)
   Ymwadiad